ஆர்க்கிமிடீஸ்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஆர்க்கிமிடீஸ்

Weight
90.00 Gms

Out of Stock

50.00
(சித்திரக் கதை வடிவில் அறிவியல் மேதைகளின் வரலாறு )
 
புராதன கிரேக்க அறிவியலறிஞரான ஆர்க்கிமிடீஸ் கண்டு பிடித்த ‘ஆர்க்கிமிடீஸ்’ திருகும், தாய் நாட்டைக் காக்க அவர் உருவாக்கிய பல்வேறு போர்க் கருவிகளும் வியக்கத் தக்கவை. ‘ஆர்க்கிமிடீஸ் விதி’ நவீன அறிவியல் உலகில், பொருட்களின் அடர்த்தியைக் கண்டு பிடிக்க உபயோகபடுத்தப்பட்டுள்ளது.  
No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.