கலைவித்தகர் ஆரூர்தாஸ்-ஒரு கதை வசன கர்த்தாவின் கதை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கலைவித்தகர் ஆரூர்தாஸ்-ஒரு கதை வசன கர்த்தாவின் கதை

Author
Weight
521.00 Gms
ஜேசுதாஸ் என்னும் இயற்பெயர் கொண்டவர் திரு.ஆரூர்தாஸ் அவர்கள் தமிழ்த்திரையுலகின் மூல புருஷர்களைப் பற்றியும், கோலமிகு நடிகர்கள் பற்றியும் ஆல விழுதுகள் போன்று நீளும் நிகழ்வுகள் பற்றியும், இந்நூலில் அழுத்தமாய்ப் பதிவு செய்திருக்கிறார். இனி வருங்காலத்தில், திரை உலகின் கனிச்சுவை காண வருகிற இளைய சமுதாயத்திற்கு இந்நூல் சிறந்ததொரு கையேடு. ஆம், இது எல்லாரிடத்தும் இருக்க வேண்டும் கையோடு!
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.