திரை இசை அலைகள் பாகம்-2
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரை இசை அலைகள் பாகம்-2

Weight
650.00 Gms
திரை இசை அலைகள் “என்னும் இந்நூல் இந்த வரிசையில் இரண்டாவது தொகுதி.திரை இசை உலகில் பாடியோர் இசையமைத்தோர் என இரண்டு துறையைச் சார்ந்தவர்களைப் பற்றி இங்கு விளக்கப் பெறுகிறது.ஆசிரியர் வாமனன் இசைஞானம் உடையவர் வரலாற்றுப் பார்வையினர். வாழ்க்கை வரலாறு வடிப்பதில் வல்லவர் .திரை இசை சம்பந்தமான அனைத்துச் செய்திகளும் அவர் நினைவில் நுட்பமான செய்திகள். அவர் விரல் நுனியில் எந்தப் படத்தில் எந்த பாட்டு எந்த ஆண்டு யாரால் பாடப்பெற்றது.எது பிரபலமான பாடல் என்பது பற்றிய கருத்துச் சுரங்கமாக விளங்குபவர்.திரையுலகில் சிறிது காலமே வாழ்ந்து மறைந்தவர்களின் சாதனைகளையும் இனங்கண்டு அடையாளம் காட்டியுள்ளார்.மறைக்கப்பட்ட எத்தனையோ செய்திகளை ஆசிரியர் வாமனன் அரும்பாடுபட்டு தொகுத்து இப்பெரும்நூலை வழங்கியுள்ளார். திரை இசை ஆய்வாளர்களுக்கும்,தமிழ் இசை ஆய்வாளர்களுக்கும் இந்நூல் முதல் நூலாகவும்,மூல நூலாகவும் விளங்கும்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.