திரை இசை அலைகள் பாகம்-4
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரை இசை அலைகள் பாகம்-4

Weight
760.00 Gms
திரை இசையை இந்த அளவுக்கு வளர்த்த,அதற்காகவே தங்கள் வாழ்க்கையை அர்பணித்துக்கொண்ட இசைக் கலைஞர்களை,அவர்களுடைய சீரிய தொண்டுகளை அவர்கள் பங்குகொண்டு சிறப்பித்த படங்களை ,அவர்களது வாழ்க்கை குறிப்புகளை அவர்கள் இசை ஞானம் பெற்ற முறைகளை இப்படி எல்லாக் கூறுகளையும் உள்ளடக்கிய கட்டுரையாக ஒவ்வொன்றும் விளங்குகிறது.இந்தப் புத்தகத்தின் மூலம் வாமனன் அவர்கள் ஆற்றியுள்ளது கலைத்தொண்டு மட்டுமல்ல சமுதாயத் தொண்டும்கூட.அது மட்டுமல்ல,இசையை தொழிலாக ஏற்கலாமா கூடாதா என்று ஐயுற்றவாறு உள்ளவர்களுக்கு இது நம்பிக்கையூட்டும் ஒரு நன்னூல்.
No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.