பென்ஹர்- உலகப் புகழ்பெற்ற திரைப்படத்தின் கதை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பென்ஹர்- உலகப் புகழ்பெற்ற திரைப்படத்தின் கதை

Weight
130.00 Gms
பென்ஹர் எனும் கற்பனைக் கதையின் பெரும் பகுதிஇயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்னணியாகக் கொண்டுசெல்கிறது. இந்த நூல் முழுவதும் பென்ஹரின்அருங்குணங்கள், கிறிஸ்துவின் பிறப்பு, இறப்பினைச்சுற்றியே செல்கிறது. பென்ஹர் பற்றிய குறிப்புகள்எதுவும் பைபிளில் இல்லை. எனவே, இதனை கற்பனைக்கதை எனக் கூறுவாரும் உண்டு. ஆனால், கிறிஸ்துவின்பிறப்பு-வாழ்க்கை -இறப்பு ஆகியவை வரலாற்றுச்சான்றுடன் கூடியவை.எனவே, பென்ஹரின் பெரும்பகுதிவரலாற்றுடன் பின்னப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க ஆசிரியர் லியூ வாலஸ் எழுதிய ஆங்கில மூலநூலின் தமிழ் ஆக்கச் சுருக்கமே இந்நூல். ஆசிரியரின்முழு முதல் நூலின் சுவையும் இனிமையும், இலக்கியநயமும் இச்சு
No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.