மருதகாசி திரையிசைப் பாடல்கள் தொகுதி-3
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மருதகாசி திரையிசைப் பாடல்கள் தொகுதி-3

Weight
220.00 Gms
கவிஞர் மருதகாசி திரையிசைப் பாடல்கள் இரு தொகுதிகளை நூல்களாக வெளியிட்ட பின்பு ,இக்கவிஞரின் பாடல்கள் மேலும் இருந்ததால் அடுத்த தொகுதி நூலுக்குச் ஒன்றாக  சேகரித்து வெளியிடப்பட்டது.கவிஞர் பல துறைகளில் தமது கவித் திறமையைக் காட்டியிருந்தாலும் பாமரனுக்கு பக்கபலமாகவும் பல் பாடல்களை எழுதியுள்ளார் . இவர் எழுதியுள்ள பாடல்கள் அனைத்தும் இந்த தொகுதில் வாசகர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.