ஆல்ஃப்ரெட் ஹிட்ஸ் காக்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஆல்ஃப்ரெட் ஹிட்ஸ் காக்

Weight
165.00 Gms

Out of Stock

100.00
தனிப்பட்ட  முறையில்  ஹிட்ச்சாக்  என்  மனம்  கவர்ந்த  இயக்குநரல்ல...  பொய்யில்லாத  கண்ணீரை  என்  கண்கலில்  வரவழைத்த விக்டோயா ரிடிசிகா...  ஒவ்வொரு  ஃபிரேமிலும்  என்னை  வியக்க  வைத்த  அகிரா குரோசோவா...  இவர்கள்தாம்  என்  மனம்  கவிர்ந்த  இயக்குநர்கள்... எனக்குப்  பிடித்த  இந்த  இயக்குநர்களின்  படங்களைப்  பார்க்கும்படி மாணவர்களிடம்  பேசியதும்  விவாதித்தும்  பசுமையாக  நினைவில்  இருக்கிறது. 

கமலக்கண்ணனின்  இந்த  நூல் அப்பொழுதே  வெளியிடப்பட்டிருந்தால், ஹிட்க்காக்  பற்றிய  என்  எண்ணங்களை  மாற்றிக்  கொண்டிருந்திருப்பேன்.   

                                                                                                                             பா.ரவிக்குமார்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.