ஏவிம் 60 சினிமா
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஏவிம் 60 சினிமா

Author
Weight
465.00 Gms
அனுபவங்களை அசைபோடுவதைவிட சுகமான ஓர் அனுபவம் இருக்க முடியாது என்று நம்புகிறவன் நான். அதிலும் திரைப்படத் துறையில் அனுபவங்களுக்கா பஞ்சம் ?  

என் திரைபடத் தயாரிப்பு அனுபவங்கள், திரைப்படம் அல்லாத சில பொது வாழ்கை அனுபவங்கள், எங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய பெருமக்களைப் பற்றிய குறிப்புகள் ஆகியவை அடங்கிய ஒரு வரலாற்று ஆவணமாகவே நான் இந்த நூலைக் கருதுகிறேன்.

                                                                           -எம்.சரவணன் 

  
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.