/files/fzpDTXSf9mYI/ayal-penkalin-kadhaikal-10017127-550x550h-24-12-2020,23:33:07_100x100.jpeg
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அயல் பெண்களின் கதைகள்

(0)
Price: 160.00

In Stock

Publisher
Weight
250.00 gms
யாருக்கும் வாய்க்க கூடாத போரையும், குருதியையும், துக்கத்தையும் மட்டுமே புறச்சூழலாகக்கொண்டு அகவாழ்வினை படைக்கும் படைப்பாளிகளின் படைப்புகள் காத்திரமாக வெளிவந்திருக்கின்றன. அதை ரிஷான் ஷெரீப் தன் கைகளிலிருந்து சிந்திப் போகாமல் தமிழ் மொழிக்கு மாற்றியிருக்கிறார்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.