/files/fzpDTXSf9mYI/e3272d56-bbfb-42c3-9c45-4137e734f92a-29-11-2020,17:21:38_100x100.jpg
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அழகிய பெரியவன் கதைகள்

(0)
Price: 65.00

In Stock

Book Type
சிறுகதைகள்
Publisher Year
2007
Number Of Pages
138
Weight
168.00 gms
அழகியபெரியவனின் அரசியல் நம்பிக்கையும் கலை நம்பிக்கையும் ஒன்றோடொன்று முயங்கி, ஒன்றுக் கொன்று அனுசரணையாக அமைந்திருக்கும் ஒரு பெறுமதியான உறவில் இவருடைய கதைகள் உரு வாகியிருக்கின்றன. கதையுலகின் உள்ளார்ந்த தீவிரத் திலும் கதையாடலின் உயரிய கலை எழுச்சியிலும் உயிர்கொண்டிருக்கும் கதைகள் இவை. நம் மண்டை யோட்டைப் பிளக்கும் கதை உலகமானது, படைப்பு மந்திரத்தின் கதகதப்பில் உருப்பெற்றிருக்கிறது. இன்றைய தமிழ்க்கதைப் பரப்பில் அழகியபெரியவன் தனித்துவமும் ஆற்றலும் கூடிய ஒரு சக்தி. தன் காலத் தோடும் வரலாற்றோடும் தன் கலை மொழியினூடாக அழகியபெரியவன் வலுவான, தீர்க்கமான உறவு கொண்டிருப்பதன் அடையாளம் இத்தொகுப்பு.


No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.