கேமரா எனும் பயங்கரவாதியின் 78 மணி நேரம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கேமரா எனும் பயங்கரவாதியின் 78 மணி நேரம்

Weight
100.00 Gms
இலங்கை அரசிடம் 78 மணி நேரம் சிறைபட்டுக் கிடந்த தனது அனுபவத்தையும் அங்கிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தருணத்தையும் கண்முன் நிறுத்துகிறார் இந்நூலின் ஆசிரியரான தமிழ்ப் பிரபாகரன்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.