சான்ஸே இல்ல bro!
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சான்ஸே இல்ல bro!

Author
Weight
100.00 Gms
இந்த  இளம் வயதில்  இவ்வளவு  சுமையை  ஒருவர்  சுமக்க  வேண்டுமா? என  பலரும்  யோசிக்கும்  அளவுக்கு  பறந்து  கொண்டிருக்கிறார்  இந்தத்  தமிழ் நாட்டின்  பாப்  மார்லி.  அமெரிக்காவில்  ஒரு  யானி.  இங்கேயொரு  அனி. ஆகவே  இந்த  இசை  வேலைகள்  நமக்கு  தான்  சுமை.  அவருக்கு  அதுவே  சுமை. அதுவே  மகிழ்ச்சி.  சின்ன  வயதிலிருந்தே  இதற்காகவே  தண்ணீரில்  தவம் புரிந்தவர்.  இன்று  வெந்நீரை  காலில்  ஊற்றிக்  கொண்டு  வேலை  பார்க்கிறார். இந்தக்  காட்டுத்தனமான  உழைப்பு  கட்டாயம்  அவரை  காலத்தை  தாண்டி கொண்டுபோய்  உச்சத்தில்  உட்கார  வைக்கும்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.