காட்சிகளுக்கு அப்பால்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

காட்சிகளுக்கு அப்பால்

Weight
115.00 Gms

Out of Stock

75.00
சினிமா எனும் கலையின் ஆதாரம் அதன் அழகியலே.

கலை நேர்த்திமிக்க திரைப்படங்கள் மனித வாழ்வின் சிக்கல்களை நுண்மையாக ஆராய்கின்றன. மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை வெளிச்சமிட்டுக்காட்டுகின்றன.

திரையில் புதிய சாத்தியங்களை உருவாக்கிக் காட்டிய இளந்தலைமுறை இயக்குனர்கள் பற்றியும், அவர்களின் திரைப்படங்கள் குறித்தும் இக்கட்டுரைகள் எடுத்துச்சொல்கின்றன.

சினிமா மொழியைப் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்களுக்கு இவை புதிய திறப்பாக விளங்கக்கூடும்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.