மார்லன் பிராண்டோ
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மார்லன் பிராண்டோ

Author
Weight
360.00 Gms
தலைமுறைகளைக் கடந்தும் நடிகர்களின் நாயகன் அவர் ஒருவர் மட்டுமே.ஒரு மூத்த நடிகராக அவரிடம் ஒரு இளைய நடிகன் சற்றுக் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ சில பழந்தன்மைகளைக் காண நேரிடலாம் என்றாலும் அவர் நடிகர்களைக் கொள்ளையடிக்கும் நடிகர்.

பிரான்சிஸ் போர்ட் கொப்பல்லோ இயக்குநர்(“காட்பாதர்”)
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.