மரங்கொத்தியின் இசை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மரங்கொத்தியின் இசை

Weight
135.00 Gms
சினிமா பொழுதுபோக்கு என்பதையும் தாண்டி இந்த நூற்றாண்டின் மாபெரும் கனவு. நிஜத்தையும் நிஜத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கற்பனையையும் கலந்துகொடுக்கும் போதை.

சினிமா ஒரு சமூகத்தை மறுகண்டுபிடிப்பு செய்யக்கூடும்; சினிமா ஒரு சமூகத்தின் இழப்புகளுக்கு சர்வதேச கவனத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும்; சினிமா அடித்தட்டு கலைஞர்களை வாழவைக்கும்;

சினிமா தன் நிலம் சார்ந்த அடையாளங்களை மறுசீரமைப்பு செய்யும்; சினிமா சமூகக் குற்றங்களை அம்பலப்படுத்தும்; சினிமா நடப்பவற்றை அசலாக வெளிக்கொணரும்;சினிமா மனித எழுச்சியை நோக்கி பாயக்கூடிய ஆற்றலை விதைக்கும்.

இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு சினிமா சந்தையாகிவிட்டது; சினிமா பண்டமாற்று கலாச்சாரத்தை வளர்த்துவிட்டிருக்கிறது; சினிமா பண்டமாற்று கலாச்சாரத்தை வளர்த்துவிட்டிருக்கிறது; சினிமா முதலாளிய நிறுவனங்களின் தத்துப்பிள்ளையாகிவிட்டது;

சினிமா அபத்தங்களின் இருப்பிடமானது என்பதெல்லாம் இதே நூற்றாண்டில் சினிமா எனும் கலைக்குக் கிடைத்த சாபங்கள்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.