நடிப்பு அகம் புறம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நடிப்பு அகம் புறம்

Author
Publisher
Weight
140.00 Gms
80.00
 நடிப்புக் கலையில் ஆர்வமுள்ள ஒருவருக்கு நடிப்பு, நடிகன், தகுதிகள், களங்கள், நுட்பங்கள் குறித்த தெளிவையும் தமிழ், இந்திய மற்றும் உலகலாவிய நடிப்புக் கோட்பாடுகள், பயிற்சி முறைமைகள், அவைகளின் நடைமுறைச் சாத்தியங்கள் குறித்த புரிதலையும் ஆழ்ந்த தேடலோடு இக்கலைவெளியில் பிரயாணம் கொள்ள விரும்பும் ஒருவருக்கு அளிப்பதையே நோக்கமாகக் கொண்டு உருப்பெற்றிருக்கிற படைப்பு இது.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.