Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பெண்களைப் போகப்பொருளாகவும், கவர்ச்சியான ஒரு பண்டமாகவும் முன்வைத்துக்கொண்டிருக்கும் சினிமாவில், பெண்களின் தவிர்க்க முடியாத பங்களிப்புகளை, அத்தகைய கதாபாத்திரங்களின் ஸ்திரத்தன்மையோடு விவரிக்கிறது இப்புத்தகம். அண்மையில் வெளியான படங்களில் பெண்கள் சார்ந்த கதாபாத்திரங்கள் எப்படிப் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன? எப்படி அவள் மையக்கதாபாத்திரமாக முன்னிற்கிறாள்? அவள் அக்கதைக்கும், இச்சமூகத்திற்கும் சொல்லவருகிற செய்தி என்ன? என்பதையெல்லாம் இப்புத்தகத்தைப் படிப்பதன் வாயிலாக நீங்கள் அறிந்துகொள்ள முடியும்.

பெண்களை ‘ப்ரொட்டகனிஸ்ட்’ ஆகவும், முக்கியக் கதாபாத்திரங்களாகவும், பதிவு செய்த நல்ல சினிமா படைப்புகள் குறித்த பார்வையே இந்தப் புத்தகம்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.