ஆல்பிரெட் ஹிட்ச்காக் -பதினான்காவது அறை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஆல்பிரெட் ஹிட்ச்காக் -பதினான்காவது அறை

Author
Weight
170.00 Gms

Out of Stock

120.00
அச்சங்களின் அழகைக் கண்டறிந்த ஒரே ஒரு திரைப்பட கலைஞர் ஹிட்ச்காக் தான்.மர்மத் திரைப்படம் எடுப்பது மட்டுமல்லாது அச்சம் தரும் திகில் கதைகளைத் தேர்தெடுத்து த் தொகுப்பதையும் தன் கலைச் செயல்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக அவர் செய்தார்.அவ்வாறு அவர் தேர்தெடுத்த சிறந்த ஏழு துப்பறியும் கதைகளின் தமிழாக்கம் இத்தொகுப்பு.ஹிட்ச்காக் தேர்தெடுத்த கதைகள் துப்பறியும் மர்மக் கதை வசகர்களுக்கு ஒரு வரம்போல் இன்றும் நிலைத்திருக்கின்றன.​
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.