பேசுவதை நிறுத்திக்கொண்ட சிறுவன்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பேசுவதை நிறுத்திக்கொண்ட சிறுவன்

Author
Yamuna Rajendhran
Weight
213.00 Gms
“ஒரு திரைப்படம் என்ன உணர்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது?  என்ன அறிவுக்கு இட்டுச் செல்கிறது?  குழந்தைகளின்  முதிர்ச்சி நிலைக்  கேற்ற  உணர்வுகளை, அறிவைத்  தூண்டுகிறதா?

இந்தக்  கேள்விகளுக்கான  விடைகளே  குழந்தைகளுக்கான படம் எது என்பதைத் தீர்மானிக்கும்.குழந்தைகள் சினிமா இரு வகைகளில் செயல்படுகிறது. முதலாவது, பெரியவர்கள் தமது இழந்து விட்ட பழிபாவமற்ற மன நிலையைப் பின்னாட்களில் திரும்பிப் பார்த்து சுயவிசாரணையில் ஈடுபட இவை தூண்டுகின்றன. 

இரண்டாவது வகை, குற்றமற்ற குழந்தைகளின் பால்யத்தை, பேதை மனநிலையை கொன்று விடாதிருக்கக் கூடிய பொறுப்புணர்ச்சியைப் பெரியவர்களிடம் இவை கோருகின்றன. குழந்தைகளைப் பற்றிய பொறுப்புணர்ச்சி என்பது நம்மைப் பொறுப்புள்ள மனிதர்களாக ஆக்கிக் கொள்வதிலும் தங்கியிருக்கிறது.”
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.