Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரை இசைக்களஞ்சியம்

(0)
Price: 1,000.00

Author
வாமணன்
Weight
2.26 gms
மக்கள் இசையான திரை இசையின் சரித்திரங்களை, 140க்கும் மேற்பட்ட ஜீவனுள்ள திரை இசைக் கலைஞர்களை கால வரிசைப்படி முன் வைத்து வெளிக்கொண்டுவருகிறார், கலைமாமணி வாமனன். கலைஞர்களின் வாழ்வையும் சாதனைகளையும் நினைவில் கொள்ளவேண்டும் என்ற வெளிநோக்கமும், நெஞ்சை உருக்கவல்ல தமிழ் இசையின் வாயிலாக மக்கள் வாழ்க்கையில் அன்பும் பண்பும் பெருகவேண்டும் என்ற உள்நோக்கமும் கொண்டு, திரு வாமனன் நிறைவேற்றியிருக்கும் மாபெரும் சாதனை, இந்தத் திரை இசைக் களஞ்சியம்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.