திரைக்கதை பயில்வோம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரைக்கதை பயில்வோம்

Weight
162.00 Gms

Out of Stock

100.00
திரைக்கதை  எழுதுதல்  மெய்  சிலிர்க்க  வைக்கக்கூடிய  ஓர்   அனுபவம். அதற்கு  ஏற்றார்  போல்  இந்த  நூலில்  கதைக்கான  வித்து  மனதில் தோன்றுவதிலிருந்து  கதை  இறுதி  வடிவம்  பெறுவது  வரையிலான  அனைத்து இலக்கிய  யுக்திகளையும்  கூறுகிறது; இலக்கணத்தையும் கூறுகிறது . கூடவே திரைக்கதை  எழுதுதல்  அதற்கான  கலையியல்  தொழில்நுட்ப  அணுகுமுறை பற்றியும்  மிக நுணுக்கமாக  தெளிவாக  பல  எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விவாரிக்கிறது. 

இந்த  நூல்  திரைப்படத்  துறையினருக்கு  மட்டுமல்ல  காட்சித் தொடர்பியல்(Visual Communication), இதழியல்(Journalism), மற்றும்  மக்கள் தொடர்பியல்(Mass Communication), மாணவர்களுக்கும்  பாடப் புத்தமாகப் பயன்படக்கூடிய  சகல தகுதிகளையும்  கொண்டிருக்கிறது.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.