திரைக்கதை உருவாவது எப்படி?
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரைக்கதை உருவாவது எப்படி?

Weight
185.00 Gms
ஒரு  நிறைவான  கதையை  எழுதுவது  எப்படி? என  இந்தப்  புத்தகம் அதை  நெறிப்படுத்துவதற்காக அதற்கு  வழிகாட்டுவதற்காகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

'அ' முதல் 'ன்' வரை என்பார்களே. திரைக்கதையின்  அனைத்து மூலக்கூறினையும்  இப்புத்தகம்  கொண்டிருக்கிறது. இப்புத்தகத்தைப் பொறுமையுடன் படித்து படித்ததை அமைதியாக சிந்தித்துப் பார்த்தாலே ஒரு திறமையான திரைக்கதை ஆசிரியராக உருவாகி விட முடியும்.இப்புத்தகம் உங்களை கதையை வெளியில் தேடச் சொல்கிறது.

இது  கோட்பாடு  நூல்  அல்ல.செய்முறைப்  பயிற்சிக்கான  நூல்.

கல்லூரி  மாணவர்களுக்கு  அவர்களின்  தேர்விற்கும்  அறிவு வளர்ச்சிக்கும்  பயன்  அளிக்கக்கூடிய  நூல்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.