திரைச்சிற்பிகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரைச்சிற்பிகள்

Author
Weight
645.00 Gms

Out of Stock

440.00
ஒரு  நூற்றாண்டைக்  கடந்து  உலக  மக்கள்  மத்தியில்  உன்னதமான  தொடர்பு  சாதனமாகவும், பொழுதுபோக்குப்  பொருளாகவும், வாழ்வைப் பிரதிபலிக்கும்  கண்ணாடியாகவும்  பலரால்  பல  விதமாகக்  குறிப்பிடப்படும் சினிமா, இங்கு  வளர்ச்சியின்  அடிப்படையில்  நான்கு  கட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த  வளர்ச்சியை  பற்றிய  கருத்துக்கள்  அடங்கிய  நூல்  தான்  திரைச்சிற்பிகள்.  சினிமா  என்கிற  மாபெரும்  தளத்தில்  இயங்குகிற  அத்தனை  பேரும் சிவனின்  இந்த  அரிய  தொகுப்பான 'திரைச்சிற்பிகள்'  நூலை  அவசியம் வாசிக்க  வேண்டும். 
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.