வேர் இஸ் மை பிரண்ட்ஸ் ஹொம் & தி கிட்(1921)
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வேர் இஸ் மை பிரண்ட்ஸ் ஹொம் & தி கிட்(1921)

Author
Ajayanbala
Weight
59.00 Gms
தி கிட்(1921)  இந்நூலில்  தி கிட்  என்ற  திரைப்படத்தின்  திரைக்கதையை  மிகத் தெளிவாக  திரு.அஜயன்பாலா  அவர்கள்  தமிழில்  கூறியுள்ளார்.

வேர்  இஸ்  மை  பிரண்ட்ஸ்  ஹோம்!  (என் நண்பனின் வீடு எங்கே)   என்ற ஈரானியத்  திரைப்படத்தின்  திரைக்கதையை  இந்நூல்  தமிழில்  கொண்டுள்ளது.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.