Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஏமாற்றுத் திரைப்படங்கள்

(0)
Price: 120.00

Publisher
Weight
125.00 gms
குற்றம் கடிதல், காக்க முட்டை, பன்றி, மெட்ராஸ், ஜீவா, குக்கூ, தங்கமீன்கள், சாட்டை, புறம்போக்கு வழக்கு எண் , பிசாசு முதலான திரைப்படங்களின் விமர்சனங்களின் தொகுப்பு.

திரைக்கதையில் இருக்கும் பலவீனங்களை பெரிதும் மைய்யப்படுத்தி அமைந்திருக்கும் இந்த விமர்சனங்கள் மாற்றுத் திரைக்கதையாக சில விஷியங்களையும் முன்வைக்கின்றன. 
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.